مسواک زدن ترکیه داماد انتقال اردوغان

مسواک زدن: ترکیه داماد انتقال اردوغان اسرائیل اسرائیل رجب طیب اردوغان سرزمین های اشغالی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام(س) و خط ايشان بود / هادي غفاري

کتاب‌هايی که عباس ميلاني نوشته‌ ساختگی و داستان پردازی ذهن اوست بعد از رحلت امام خمینی(س) پیاده کردن بعضی افراد از قطار انقلاب شروع شد و بنده را به زور از ای

احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام(س) و خط ايشان بود / هادي غفاري

هادي غفاري : احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام(س) و خط ايشان بود

عبارات مهم : سیاسی

کتاب هايی که عباس ميلاني نوشته ساختگی و داستان پردازی ذهن اوست

بعد از رحلت امام خمینی(س) پیاده کردن بعضی افراد از قطار انقلاب شروع شد و بنده را به زور از این قطار پیاده کردند

هیچ وقت تفنگ، تريبون و صدای بلند قدرت نياورده و حتی زور وقدرت هم اقبال عمومی نمی آورد

احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام(س) و خط ايشان بود / هادي غفاري

امام خميني(س) اعتقاد بودند نباید فرزندان انقلاب را طرد کرد

بعد از فوت امام خميني(س) آرام آرام فوت سیاسی ما فرارسید

حکومت به این نتیجه رسیده از بین بردن کردن افراد دیگر جواب نمی دهد

اگرروحاني به تفکر اصلاح طلبي پشت کند آرام آرام جایگاه ارزشی خودش را دربین توده اصلاح طلبان از دست می دهد وآینده روشنی نخواهد داشت

کتاب‌هايی که عباس ميلاني نوشته‌ ساختگی و داستان پردازی ذهن اوست بعد از رحلت امام خمینی(س) پیاده کردن بعضی افراد از قطار انقلاب شروع شد و بنده را به زور از ای

احمدي نژاد در واقع به دست قاتل شمشیر داد

بايد به تفکرات پوسیده وشبه مذهبی آقای احمدی نژاد اشاره كرد

احمدي نژاد مي گفت هاله نور دیدم كه اين نوع عملكرد جزوکثیف ترین تفکرات ارتجاعی است

احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام(س) وخط ايشان بود

احمدی نژاد با این کارها افرادی را که نظام را قبول ندارند دور خودش جمع می کند

احمد خمینی پاک بود و هیچ وقت دنبال اقتدار وقدرت نبود

احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام(س) و خط ايشان بود / هادي غفاري

حساب اصلاح طلبان واصلاحات از يكديگر جداست

اصولگرایان تئوری اسلامی و اداره جامعه ندارند

تا زمانی که آیت ا… مهدوی کنی زنده بود،اصولگرایان رهبر داشتند ولي امروز اين گونه نيست

انقلاب ها، فرزندان خود را مي بلعند؛ جمله اي كه بسياري از جريان ها و متفكران سياسي روي آن تضاد ديدگاه دارند و برخي نيز به هيچ وجه به آن اعتقادي ندارند. ولی در اين سال ها بارها شنيده ايم كه مي گويند نسل اول انقلاب ايران كه تاثيري در نهضت داشتند و اين روزها ديگر جايگاهي در حكومت داري ندارند كنار زده شدند و اين مصداق جمله مذكور است.يكي از افرادي كه از انقلاب 57 مانده است و نام او را بارها شنيده ايم، هادي غفاري هست. فردي كه برخي او را عامل كشته شدن هويدا مي خواندند ولي خود او اين بیانات را از اساس رد مي كند و زير بار نمي رود. هادي كه فرزند آيت ا… مجاهد و شهيد غفاري است در اين روزها و به ويژه بعد از حوادث سال 88 مورد غضب برخي از جريان هاي كشور است.

کتاب‌هايی که عباس ميلاني نوشته‌ ساختگی و داستان پردازی ذهن اوست بعد از رحلت امام خمینی(س) پیاده کردن بعضی افراد از قطار انقلاب شروع شد و بنده را به زور از ای

وي از دوران آشنايي اش با احمدي نژاد مي گويد و اعلام مي كند كه او مخالف امام خميني(س) و خط ايشان هست. اين فرد كه برخي جريان هاي سياسي وي را از افراد تند و انقلابي مي دانند به هيچ وجه به تندروي خود اعتقاد ندارد و مي گويد امروزه ديگر وقت انقلاب نيست و بايد اصلاحات انجام داد. او راجع به احمدي نژاد، معترضان، پرسشها سياسي و دولت روحاني بیانات فراواني را بيان كرده است كه در ادامه مشروح گفت وگوي «قانون» با هادي غفاري را مي خوانيد.

شما به عنوان یکی از نیروهای پیشرو انقلاب بوديد، آیا در اين روزها به حاشيه رفته ايد؟

احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام(س) و خط ايشان بود / هادي غفاري

زماني كه دنیا پهلوان تختي از دنيا رفت، در مورد فوت اوگفتندكه اين فرد خودکشی کرده هست. درآن وقت مجله توفیق تیترزد« تختی را، خودکشی کردند» بعد زیر تیتر نوشت «را» علامت مفعول بی واسطه هست. در همين راستا بايد بگويم كه ما کنار نرفتیم و همان گونه كه مي گويند هر انقلابی رویش و ریزش دارد، طبیعی است و ما نيز جزو ریزش های انقلاب هستیم.

اين ماجرا نيز بي دليل نيست لیکن ما دارای اندیشه، فکر، خط ومشي بودیم و در آن وقت براساس خط ومشي ها همراه مردم انقلاب کردیم وبعد از انقلاب با حضور درصحنه ها تلاش داشتيم تا این خط ومشي ها منحرف واز مسیر خارج نشود. بعد از رحلت امام خمینی(س) پیاده کردن بعضی افراد از قطار انقلاب شروع شد و بنده را به زور از این قطار پیاده کردند و من کنار نکشیدم. در تمام مجامع فکری واندیشه ای ، سیاسی و ایدئولوژیکی حضور دارم و بعضی از نیروهای که خود را به نظام چسبانده اند ما را تحمل نمی کنند.

چرا شما در دهه 70 جهت انتخابات مجلس این قدر رد صلاحیت می شدید ؟

چون نان به قیمت روز نمی خورم ، زبان تلخی دارم وچاپلوسي نمی کنم.

شعاری جهت تبلیغات باعنوان «خدا»« نان »« آزادی» داشتید که از آن بسيار علیه شما استفاده شد. راجع به آن سخن مي گوييد؟

بسياري از دوستان گفتند این شعار را از بین بردن كن و حتی فردی گفت این شعار کمونیستی هست. در آن وقت توضیح دادم « خدا» سمبل معنویت ورمز توحید،«نان» سمبل اقتصاد راحت و«آزادی» استقلال کشور عزیزمان ایران است.

این را قبول دارم. بعضی وقت ها جلوتراز وقت شعار می دهیم و باید در شعار دادن ظرفیت های اجتماعی حتی مخالفان مان را درنظر بگیریم و حساب شده است عمل کنیم. این شعار به زیانم تمام شد و بسياري از آراي من را از بين برد. اين شعار درست بود ولي در آن وقت كارايي خود را نداشت.

با اين وجود شما و افرادي مانند شما در عالم سياست ايران چه جايگاهي داريد؟

ما دردل مردم جا داريم و مردم به شدت حامی ومدافع اندیشه ما هستند.

بعضی اوقات در مسير رسیدن به محل کارسوار مترو یا تاکسی می شوم، مردم بسیار مهربانند وهواداران از ما حمایت می کنند.

روزی به یکی از مردها عضو شورای نگهبان گفتم اگر می خواهید بدانید محبوبيت ملی من بيشتر است يا شما، بیايید با يكديگر در اماکن عمومی ظاهر شویم و ببينید شما زیاد مورد احترام هستید یا مردم من را تكريم مي كنند .

زماني خط امام مشخص بود ولي اين روزها بسياري از افراد مدعي پيروي از خط امام هستند ولي راه خود را مي روند، به نظر شما امروز خط امام(س) را چگونه باید پیروی کرد و این منش در چه اموری صدق می کند؟

منش امام(س)چند شاخصه خاص داشت. اول اينكه امام خميني(س) اعتقاد بودند نباید فرزندان انقلاب را طرد کرد.

کسانی که جهت انقلاب سرمایه گذاری کردند ، جان دادند، زندان رفتند ، شلاق و کتک خوردند، آن ها را کنار نگذارید.

دوم مربوط به اندیشه اقتصادی امام(س) بود. ضمن اینکه به اقتصاد دولتی اعتقاد نیستیم به بخش شخصی هم اعتقاد ندارم ولی افرادی زیادی به ما مراجعه می کنند که از لحاظ معیشتی در مضیقه هستند.

دختر فرزند ای را دیدم درتاریکی شب خم شده است داخل سطل زباله دنبال جنسي می گشت. از او پرسش کردم كه آیا اينگونه گذران زندگي مي كني،به من پاسخ داد كه پدر ندارم و مادرم نيز به علت مریضی قادر به تامین زندگی نیست. من مجبورم این گونه کار کنم.

روزی را باید از آسمان طلب کرد، از سطح زمین و باکشاورزی و با درس خواندن و تحقیق کردن به دست آورد و ما هرگز دنبال چنین جامعه ای نبودیم كه كودكي اين چنين به دنبال روزي خود باشد. ما می خواستیم مردم عزت داشته باشند.

سومين مساله نيز به بعد سیاسی ايشان بازمي گردد. من به هيچ وجه اعتقاد به تقسیم بندی مردم به خودی وغیر خودی نیستیم. هرکسی دراین کشور زندگی می کند، شهروند محسوب می شود یا به تعبیر فقهي هر كه در دارالاسلام زندگی می کند باید از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشد. مردم بايد حق حرف زدن واظهار نظر داشته باشند و بتواند نماینده تعیین کنند.

این نوع شيوه امروزي مورد قبول امام وانقلاب نبوده هست. نظام شاهنشاهی در دنیا تا حدودي جمع شده است ، قدرت ادواری شده است است و مردم رای می دهند که در صحنه حضور داشته باشند. نباید این دایره را تنگ کنیم تا فقط افراد مورد نظر ما سرکارباشند.

تفکرات واندیشه متفاوت افراد جهت سربلندي انقلاب ونظام هستند. اگر قرار بود چنین قدرتی برسر کار بیاید چه نیازی به انقلاب کردن بود.

اگر امروزه در قدرت بوديد نيز همين گونه سخن مي گفتيد؟

بعضی به من خرده می گیرند ومی گویند چون ازقدرت کنار زده شدی امروزه زبان به اعتراض گشوده ای و اين سخن بسیار حرف درستی هست. چه کسی گفته قدرت بد هست. قدرت جهت آنکه بتوانید جامعه را متحول وشرایط خوب ایجاد کنید بسیار خوب وضروری است.

مگر می شود بدون قدرت، سرمایه داران وکسانی راکه با خون مردم ارتزاق می کنند مهار کرد و در برابر آن ها ایستاد.

بايد قدرت داشت يا اقتدار؟

بي شك دنبال اقتدارهستیم. البته «اقتدار جهت چه». این بسيار حرف مهمی است جهت اینکه بتوانیم جهت مردم در کنار یک نظام سیاسی مطلوب زندگی آزاد وشرافتمندانه ایجاد کنیم نه نظام سیاسی که فقط با قوه قهريه اداره شود.

براي مثال در تشیيع پیکر زن نواب صفوی، مادر زن زهرا رهنورد پلیس های زیادی حضور داشتند و پرسش من اين بود كه آیا باید به گونه ای عمل کنیم تا از یک تشیيع جنازه بترسیم؟

باید اجازه حرف زدن واظهار نظر به مردم داده شود. مابايد به گروه هاي مخالف اجازه سخن گفتن بدهيم و موافقان نيز در برابر انتقادها دفاع كنند.

اتفاقات اخیری را که در پاسداران رخ داد چگونه ازریابی می کنید؟ همه احزاب آن ها را محکوم کردند، آیا این افراد حق اعتراض دارند ؟ به نظر شما دولت بايد چگونه با اين قشر معترض برخورد مي كرد؟

دولت در بسیاری از کارها حق اظهارنظرو اجازه انجام کار ندارد. این کار برعهده مجموعه عواملی است که کشور را در پرسشها امنیتی هدایت می کنند. به نظرم بهتراست با این مساله دراويش مثبت وعملیاتی برخورد شود.

فرقه دراویش درایران آرام ترین وساکت ترین آدم ها هستند و ما در دوره انقلاب هر لحظه به آن ها نقدو اعتراض داشتیم که آیا وارد میدان نمی شوید. این افراد به هيچ وجه سیاسی نیستند و در فاز ذکر، محفل انس هستند. هنگامی که ما به گونه ای واکنش‌ها می کنیم که حق حرف زدن را از افراد می گیریم هرکسی را به اتهام واهی یا حتی واقعی غیر منصفانه بازداشت می کنیم مشكلات و معضلاتي به وجود مي آيد و این طبیعی است که پرسشها اين چنيني تبدیل به زخم شود.

می توان روی زخم معترضان و منتقدان نمک پاشید وآن را بدتر کرد یا آرام آرام با مهربانی زخم را مداوا کرد. حکومت باید با مردم مهربان باشد، حکومت رقیب مردم نیست.

در نظام اسلامی، حکومت برادر مردم است و حاکمان باید به گونه ای باشند که مردم با اطمينان خاطر پشت سرشان نماز بخوانند. برخي اوقات بی طرف ترین افراد را با خودمان دشمن می کنیم. براي پايان دادن به اینگونه غائله ها باید علت ها بررسی شود. هر پدیده ای که به عنوان یک مسئله در جامعه به وجود می آید راه حل آن پرهیز از جنس خودش است و خشونت پاسخگو نيست. خشونت را با خشونت جواب نمی دهند، البته بايد اشاره كنم كه بحث دفاع مشروع تفاوت می کند.

اين عنوان را بايد در نظر بگيريم كه می توانیم در جامعه به گونه ای برنامه ریزی کنیم که دشمن را آرام آرام بی خطر و بعد این افراد را جذب کنیم. مردم نيز باید آرامش را حفظ کنند و در هر درگیری بهانه اي به دست دشمن ندهند.

برخي معتقدند كه نوع فعالیت هايی که افرادی مثل سید حسن خمینی یا ناطق نوری درعالم سیاست امروز کشور عزیزمان ایران دارند نشانه انفعال آن ها و واهمه از برخورد قدرت سیاسی با آن هاست. نظر شما در اين زمينه چيست؟

در عالم سياسي ايران آدم ها ظرفیت و باورهای ارزش تفاوت می کند. باورهاي آدم ها درطول وقت عوض کردن می کنند. شاید برخي از افراد در گذشته روشی را سودمند می دانستند ولی امروزه آن روش سودمند نیست.

این تغییرات در آدم ها طبیعی است و به هيچ وجه بحث انفعال مطرح نیست. اين نوع روش را مي توان برگرفته از تغییرات فکر ،اندیشه و روش هایي دانست که افراد تصور مي كنندبهتر جواب می دهد.

اقشاري در جامعه حضور دارند كه شما را فردی تند و انقلابی درسال های ابتدایی نهضت می شناختند، آیا شما عوض کردن کرده اید یا تعریف انقلابي گری را عوض کردن دادند که امروز شما در آن دایره قرار نمي گیرید؟

درتعابیر اجتماعی انقلاب معنا دارد. هنگامی که شما علیه یک نظام مسلحانه یا غیر مسلحانه به هردلیلی می ایستید می خواهید انقلاب کنید. درواقع سر مخروط جامعه را پایین می کشید و آن طبقه پایین را اوج می آورید.

بعد از انقلاب نظام یا سیستم شکل می گیرد و در نظام شکل گرفته شده است انقلابی بودن معنا ندارد. با صراحت می گویم هرفردی امروز بگوید انقلابی هستم فریبکارانه هست. ما انقلاب کردیم وتمام شد. امروز دوره نظام سازی واداره نظام هست. باید سیستم را براساس قواعد و اندیشه های مان درست اداره کنیم.

کلمه تند را که به کار بردید به هیچ عنوان قبول ندارم. در دوره ای که افراد جامعه دنبال زن و زندگی بودند من آواره این شهر وآن شهر بودم. به این زندان وآن زندان انتقال یافته می شدم و شکنجه شدم. مادرم در 70سالگی از زندان شاه فرار کرد، پدرم در زندان کشته شد، خواهرم شب اعدام از زندان فرار کرد و خودم دوبار حکم اعدام برایم آمد و هر دوبار فرار کردم. دفعه دوم به کمک همسرم قبل از جاری شدن حکم اعدام از دست 27 افسر شهربانی فرار کردم.من می توانستم زندگی راحتي داشته باشم ولي به دنبال اهداف انقلاب بودم. از سال 53 تا کنون هنوز براثر کابل هايی که خورده ام کف پاهایم می سوزد. بنده هنوز همان هادی غفاری سابق هستم.

اگر درمورد روش بخواهید صحبت کنید به طور طبیعی انسان در طول وقت ومکان حرکت می کند و حتی امام(س)در مورد فقه فرمودند اجتهاد به معناي مصطلح امروز کارگزار نیست. عنصر وقت ومکان در اجتهاد باید دیده ودخیل باشد.

شما نمی توانید امروز را با 30 سال پیش مقایسه کنید زيرا صدها اتفاق ريز ودرشت اتفاق افتاده است.

شما از اوایل انقلاب تا فوت امام(س) فعال بودید و بعد ازآن با توجه به رد صلاحیت هایي که داشتید حتی حضور رسانه ای شما بسيار کم بود. اين روند دليل خاصي داشت؟

هنوز مثل قبل جهت نظام کار وتلاش می کنم و حضور شما در اینجا نشانه فعالیت رسانه اي من هست. از طرف ديگر به مناسبت هاي متفاوت صحبت می کنم. گاهي اوقات جلسات پرسش وپاسخ با دانشجویان دارم وبسياري از فعاليت هاي اجتماعي ديگر در دستور كار دارم.

البته ظاهر کارها صورت گرفته در وقت هاي متفاوت تفاوت می کند. در دوره ای نماینده مجلس بودم، در وقت دفاع مقدس درجبهه ها حضور مستمرداشتم و همه دوستان رزمنده با صورت من آشنا هستند. زماني جهت خرید اسلحه از کشور خارج شدم و برخي می درخواست کردند من را گروگان بگیرند ولي ما از راه مان كوتاه نيامديم.

البته بسياري از پرسشها قابل گفتن نیستند ولي بعد از فوت امام خميني(س) آرام آرام فوت سیاسی ما فرارسید. در قرآن آمده كه هر امتی اجلی دارد و اجل فقط فوت نیست.

شايد در ظاهر دوره افول است ولی در وقت انتخابات نشان دادم که در افول نیستم. البته امروز نمی گویم كه از شرایط راضی هستم و با صراحت می گویم ضمن حمایت از دولت یک عنصر مطالبه گرم.

این واقعیت هر نهادی است که به آینده فکر کند. هرگز به وضع موجود راضی نیستم. دنبال وضع مطلوب هستم. حکومت به این نتیجه رسیده از بین بردن کردن افراد دیگر جواب نمی دهد. مسئله ما این است که جای دوست ودشمن را اشتباه گرفتیم.

برخي مسئولان ومدیران عالی کشور در این زمینه بد می اندیشند. ما وفادارترین نیروها به نظام اسلامی هستیم. اگر کسی به سیستم ونظام جمهوری اسلامی نگاه چپ کند نخستین سینه ای که سپرخواهد شد سینه هادی غفاری خواهد بود. نباید ما را با کسانی که نمي خواهند سر به تن نظام باشد اشتباه گرفت.

من از نظام دفاع می کنم ونظام را دوست دارم. ما بايد مطالبه گر و دنبال اصلاح نظام باشیم تا در آینده جلوی فرزندان مان سرمان را اوج بگیریم.

شما در سخنان تان گفتيد كه براي دولت احترام قائل هستيد ولي مطالبه گريد، با وجود اينكه نقدهايي به دولت روحاني وجود دارد، اين دوره را با كدام يك از دوره هاي قبل مي توانيد مقايسه كنيد؟

هردولت جایگاه خاص خودش را دارد و هیچ دولتی با دولت های دیگر قابل مقایسه نیست. پرسشها وقت شهید رجایی با امروز بسیاربسیار تفاوت می کند. پرسشها ازجنس هم نیستند البته می توانیم مقایسه عمل گرایی داشته باشیم و دولت آقای روحانی را با دولت آقا احمدی نژاد به صورت مثبت ومنفی مقایسه کنیم.

درآن دوره بی حیثیت جهانی شدیم و امروز باحفظ استقلال و کنش سیاسی ومذاکره در تلاش هستیم این حیثیت از دست رفته را آرام آرام برگردانیم.

ما می خواهیم به دنیا نشان دهیم اهل جنگ نیستیم و دنبال یک زندگی شرافتمند و براساس اصول قابل قبول دنیا هستیم…

روی کار آمد دولت آقای روحانی تاثیري بر زندگی شما داشته وتغییري ایجاد کرده است ؟

خير. بعد ازآنکه آقای روحانی ريیس جمهور شدند حتی یک بار هم به دیدن ایشان نرفتم. چون طلبکار نبودم ونیستم. هر وقت ایجاب کند بدون هیچ چشمداشتی فعالیت می کنم.

اینکه گفته می شود آقای روحانی آرزوی بزرگ های مردم را به نفع قدرت وحاکمیت دور زده است قبول دارید؟

جامعه شناسی وشخصیت آقای حسن روحانی شاخصه خاص خودش را دارد و ما اعتقاد نیستیم آقای روحانی اصلاح طلب هست. حتي خودشان نيز مدعی نیستند ونبودند. هنگامی که دست مان به 100 نمی رسید 80 را نباید از دست داد.البته نمي خواهم بگويم كه روحاني آرزوی بزرگ های مردم را دور نزده است ولی آقای روحانی بیش ازاین باید به آرای خودش فکر کند زيرا 75 درصد آراي موجود به خاطر حمایت های اصلاحات هست. آقای روحانی باید متوجه باشد اگر به این تفکر پشت کند آرام آرام جایگاه ارزشی خودش را دربین توده اصلاح طلبان از دست می دهد وآینده روشنی نخواهد داشت.

اگر امام خميني(س) زنده بودند و اوضاع امروز را مشاهده می کردند آیا دوبار به فکر انقلاب دیگری می افتادند؟

اگر امام خميني(س) زنده بود دنبال اصلاح بود نه انقلاب کردن. امروز نه دوره نهضت است نه انقلاب کردن، بلكه دوره سیستم ونهاد سازی هست. امام حسین (ع )در برابر یزید انقلاب نکردند بلكه ايشان فرمودند كه من آمدم اصلاح کنم. امام درمقابل قدرت حاکم که بیعت زوری وقلابی از مردم گرفته بود ایستاد و می خواست جامعه مسلمین را اصلاح کند. ایشان فرمودند هرچقدر بتوانم جهت اصلاح امور مسلمین تلاش می کنم حتی اگر دراین راه کشته شوم. شهادت امام حسین (ع) انقلاب محسوب نمی شود امام در خط اصلاح كردن امور شهید شد.

به نظر شما كه در انقلاب فعاليت هايي داشتيد و براي برخي آرزوی بزرگ ها تلاش مي كرديد، به چند درصد از آرزوی بزرگ های انقلاب اسلامی دست پیدا کردیم؟

در اين زمينه نمی توانیم درصد بدهیم. پرسشها اجتماعی با پرسشها فیزیکی وطبیعی تفاوت دارد و در پرسشها انسانی درصدگیري معنا ندارد.با مثال توضیح می دهم تا روشن شود. آگهی اي می بینید درآن نوشته شده است به چند نفر راننده متاهل ومتعهد نیازمندیم، شما نمی توانید بگويید راننده چند درصد متاهل است ولی متعهد بودن رامی توان مشخص کرد. اینکه انقلاب چقدر موفق شده است است معنای بسیار بازی دارد.

بدون شک ما در پرسشها خارجی و اقتدارملي وضع خوبی داریم ولی در درون کشور متاسفانه با بداخلاقی های فراوانی روبه رو هستیم. فرهنگ خشونت در جامعه رواج پیدا کرده در حالی که باید فرهنگ عطوفت پایدارمی شد. ولي در مجموع به نظام نمره قبولی می دهم.

ریشه ناآرامی های اخیر را در چه می دانید؟

به اینکه حق اظهار نظر به مردم داده نشده هست. اهل بیت(ع) فرمودند دامنت را در بین مردم پهن کن وهمه را درآن جمع کن. مسئولان و متفکران نظام اسلامی باید با مردم مهربان باشند. دین اسلام جاذبه بیشتری نسبت به دافعه دارد. قرآن 114 سوره دارد كه در آن 114 بار از رحمانيت و رحيم بودن خدا سخن گفته هست. بزرگان، مفسران وفقها درمورد رحمان ورحیم بودن خداوندگفته اند. رحمانیت خداوند محبتی است که مشمول بر همه مخلوقات با هرگرایش و دین ومذهبی می شود و رحیم بودند جزو رحمت های خاص خداوند هست. خداوند به ما درس داده یک رحمت عام دارد و یک رحمت خاص كه دررحمت عام باید دامن جهت همه پهن باشد تا مردم جذب شوند.

برخي شما را با پرونده فوت هويدا پيوند مي زنند و براي همين اين پرسش را مي پرسيم. آیا هویدا اسنادی داشت که نباید در دادگاه بیان می کرد وبرای همین از بین بردن شد ؟

بنده فقط دو ساعت در دادگاه هویدا به عنوان تماشاچی حضور داشتم. اطلاعات خاص ای از ایشان ندارم، به علت آنکه مورد احترام مردم بودم بنده را در صف جلو دادگاه جا دادند و بانی این طرح آقای عباس میلانی هست. بنده به شدت نسبت به ایشان معترض هستم. کتاب هايی که نوشتند ساختگی و داستان پردازی ذهن اوست.

اینکه گفته می شود بعضی افراد مبارزه با شاه را حرام می دانستند درست است ؟ آیا مصباح یزدی ازآن افراد بود؟

ما هیچ مرجعی نداشتیم که مبارزه با شاه را حرام اعلام کند. بعضی افراد با توجه به شرایط، مبارزه را بی فایده می دانستند و اعتقاد بودند كه پیروز نمی شویم لیکن شاه مشت آهنین وتا دندان مسلح است.آن ها مي گفتند كه با دست خالی فقط کشته می شوید. دربین این افراد اندیشمند ،متدین ومسلمان هم بودند ولی با انقلاب کاری نداشتند. مبارزه را به سود نمی دانستند، هنوز افرادی هستند که کتاب می نویسند، زندگی معمولی خودشان را دارند و جهت جبران مافات گذشته هرازگاهی لگدپراکندگی می کنند.

آیا از افرادی که در راجع به شاه بودند در بدنه جمهوری اسلامی هستند كه وابسته رژیم قبل باشند؟

گمان نمی کنم از وابسته های رژیم گذشته کسی در نظام باشد. ممکن است افرادی بی تفاوت ودنبال زندگی خودشان باشند. افرادی که در رژیم گذشته بودند وبعد هم همچنان سرکار خودشان بودند، زیاد دربین افراد متخصص در بخش های متفاوت بودند که دنبال کارهای علمی خودشان بودند ولی اینکه وابسته رژیم گذشته بودند خیر اين گونه نيست.

نظر شما درمورد آقای احمدی نژاد واقداماتی که این روزها انجام می دهد چیست؟

آقای احمدی نژاد بسیار فردخود شیفته ای به حساب مي آيد و این تعبیري جامعه شناسی هست. او می خواهد خودش را مطرح کند و فراموش کرده کشور را براي مدت هشت سال به لبه پرتگاه برده هست. احمدي نژاد در دامن خود افرادی پرورش داده که به هيچ وجه به سود انقلاب نبودند و بالاترین جايگاه ها را با قدرت هاي فراوان به آن ها داده بود. برخي از معاونان احمدی نژاد الان در زندان هستند. یکی از معاونان او كه ريیس مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و خودش مفسد اقتصادی بود امروز در زندان هست. احمدي نژاد در واقع به دست قاتل شمشیر داد. بعد از اين پرسشها بايد به تفکرات پوسیده وشبه مذهبی آقای احمدی نژاد اشاره كرد. او مي گفت هاله نور دیدم كه اين نوع عملكرد جزوکثیف ترین تفکرات ارتجاعی هست. از طرف ديگر احمدی نژاد کلماتی به کار برد كه باعث ايجاد جنگ ميان ما با جهانيان شد. تمام رقبای ما را با يكديگر متحد وتبدیل به دشمن کرد.

در دوره آقای هاشمی رفسنجانی وآقای خاتمی توانسته بودیم سوء نظر جهانیان را نسبت به خودمان برگردانیم، در دوره آقای احمدی نژاد پاسپورت مان در دنیا بی اعتبار شده است بود.حتي در سفري كه به عمره رفته بوديم فروشنده پول مارا نجس خواند. نخستین باری که باآقای احمدی نژاد درگیر شدم مربوط به سال 1365 و وقت دانشجويي او بود. احمدی نژاد جزو باند مخالفان امام وخط امام(س) بود. عرضم به دوستان این است از سال 65 تا سال 84 احمدی نژاد را نشناختید، آیا سال 88 به این درک نرسیدید که این فرد جهت کشور فاجعه به بار خواهد آورد.البته شاید حمایت این افراد حسن نظر یا ازروی جهل بوده یا به خاطر مخالفت با ما بوده باشد. اميدواريم حامیان احمدی نژاد متنبه ومتوجه اشتباه ارزش شده است باشند و از مردم عذر خواهی کنند. احمدی نژاد با این کارها افرادی که نظام را قبول ندارند دور خودش جمع می کند.

احمد منتظری فرزند آیت ا… منتظری مصاحبه ای داشتند که درآن می گوید سید احمد خمینی به دنبال رهبر شدن بعد از امام(س) بودند، آیا شما از این عنوان اطلاع دارید ؟ این ادعا چقدر صحت دارد ؟

آقای احمد خمینی پاک تر ازاین حرف ها بودند و هیچ وقت دنبال اقتدار وقدرت نبودند.

بارها خودسرها به موسسه تحت امر شما آمدند و مشكلاتي ايجاد كردند، اين روزها آن حواشي ادامه دارد يا به پايان رسيده است؟

با سابقه سیاسی که بنده دارم کسی جرات نمی کند مزاحم من شود.

آینده اصلاحات را چگونه می بینید ؟

حساب اصلاح طلبان واصلاحات از هم جداست. اگر روزی برسد که کشور اصلاح طلبان را نخواهد حتما اصلاحات را می خواهد.کشور به اصلاحات نیاز دارد. مردم کشور عزیزمان ایران به این سطح از آگاهی رسیده اند که دنبال اصلاحات باشند.

چرا اصولگرایان به وحدت نمی رسند ؟ با توجه به اينكه قدرت وحزب فراواني دارند آیا شکست های پی درپی دارند؟

هیچ وقت تفنگ، تريبون و صدای بلند قدرت نمی آورد. حتی زور وقدرت هم اقبال عمومی نمی آورد. اصولگرایان تئوری اسلامی و اداره جامعه ندارند. درک اسلامی آن ها مجرد از ارزش ها و واقعیت های روز جامعه هست. مورد بعد این است که اصولگرایان یک شخصیت بلند مرتبه وعالی که دارای اندیشه وصاحب اندیشه باشد ندارند که تا دور او جمع شوند. تا زمانی که آیت ا… مهدوی کنی زنده بود،اصولگرایان رهبر داشتند ولي امروز اين گونه نيست.

قانون

واژه های کلیدی: سیاسی | انقلاب | انقلابی | اصلاح طلب | احمدی نژاد | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs