مسواک زدن ترکیه داماد انتقال اردوغان

مسواک زدن: ترکیه داماد انتقال اردوغان اسرائیل اسرائیل رجب طیب اردوغان سرزمین های اشغالی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مهم نیست چه کسی متن را نوشت،محتوایش مهم است که قبولش دارم / یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با امریکا

صادق جوادی حصار،نویسنده نامه 100امضایی در باره مذاکره با امریکل،مصاحبه ای با روزنامه اعتماد انجام داده است.

مهم نیست چه کسی متن را نوشت،محتوایش مهم است که قبولش دارم / یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با امریکا

یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با امریکا:مهم نیست چه کسی متن را نوشت،محتوایش مهم است که قبولش دارم

عبارات مهم : مذاکره

صادق جوادی حصار،نویسنده نامه 100امضایی در باره مذاکره با امریکل،مصاحبه ای با روزنامه اعتماد انجام داده است.

مهم نیست چه کسی متن را نوشت،محتوایش مهم است که قبولش دارم / یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با امریکا

این مصاحبه را می خوانید:

آيا شما نامه درخواست مذاكره با امريكا را امضا كرديد؟

بله.

صادق جوادی حصار،نویسنده نامه 100امضایی در باره مذاکره با امریکل،مصاحبه ای با روزنامه اعتماد انجام داده است.

اين نامه به وسیله چه كسي نوشته شد؟ زيرا نويسنده اصلي اين نامه مشخص نيست و همگان معتقدند كه اين نامه را فقط امضا كرده اند.

نمي دانم. به من پيشنهاد شد و من آن را امضا كردم.

يعني شما هم از نويسنده اين نامه بي اطلاع هستيد؟

بله.

مهم نیست چه کسی متن را نوشت،محتوایش مهم است که قبولش دارم / یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با امریکا

چطور ممكن است!؟ يعني شما نامه اي را امضا كرده ايد كه نويسنده آن را نمي شناختيد؟ اين نامه از طرف چه كسي به دست شما رسيد؟ چه كسي اقدام به جمع آوري امضا كرد؟

سوالات شما شبيه به سوالات وزارت اطلاعات هست. اين مصاحبه است يا بازجويي؟ مگر من هر اطلاعي دارم بايد در اختيار شما قرار دهم؟

صادق جوادی حصار،نویسنده نامه 100امضایی در باره مذاکره با امریکل،مصاحبه ای با روزنامه اعتماد انجام داده است.

خير، ولی يكي از وظايف خبرنگار پرسش و روشنگري است.

اگر در راستاي كار خبرنگاري پرسش مي پرسيد بايد بگويم من مفاد نامه را تاييد مي كنم. براي من مهم نيست اين نامه به وسیله چه كسي نوشته شده است هست. مفاد اين نامه از نظر من راهگشا است.

اما اين نامه ممكن است به وسیله افرادي خاص نوشته شده است باشد.

مهم نیست چه کسی متن را نوشت،محتوایش مهم است که قبولش دارم / یکی از امضاکنندگان نامه مذاکره با امریکا

بگذاريد راحت بگويم. در مكتب ما بحثي وجود دارد با اين عنوان كه ببينيد چه موضوعي گفته مي شود نه آنكه چه كسي گفته هست. اينكه كي گفته مهم نيست ولی اينكه چه موضوعي مطرح شده است است بسيار مهم هست. ما در اين نامه پيشنهادي را مطرح كرده ايم حال مي توانند به اين پيشنهاد توجه كنند يا آن را كنار بگذارند. ما در اين نامه نگفته ايم كه هركسي آن را قبول ندارد عقل سياسي ندارد يا وابسته هست. صرفا پيشنهادي مطرح كرديم و بزرگان در پذيرش آن مختار هستند.

بنابراين شما از نويسنده اين نامه اطلاعي نداريد؟

من اگر بدانم هم به شما نمي گويم ولی نمي دانم نويسنده نامه چه كسي بوده است.

واژه های کلیدی: مذاکره | نويسنده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs